123ABC.cz | Klávesové zkratky | Předpověď počasí | Islám - online seminární práce | Sociální sítě | Žižkovská věž | JanZaškolný.cz

666 - číslo ďábla, nebo pověry?

O čísle 666

Obrázek čísla 666 Obrázek ďábelského čísla Obrázek ďáblova čísla

Číslo samotného ďábla, číslo šelmy, ďábelská cifra - to jsou jen některé z přezdívek, které má číslo sestávající ze tří číslic 6. Podle některých číslo, kterému je lepší se obloukem vyhnout, pro jiné pověry a lži. Číslo 666 je opředeno mnoha tajemstvími a mýty, můžeme často jen hádat, nakolik se zakládají na pravdě.

Zmenšený obrázek čísla 666.

Číslo šelmy

Číslo šelmy je označení pro číslo 666 pramenící z křesťanské Bible. V knize Zjevení svatého Jana ze souboru Nového zákona je totiž klíčová pasáž:

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Toto může být a je chápáno mnoha způsoby. Někteří v tomto vidí odkaz na římského císaře Nerona, který je dnes laikům znám především pobuřujícími činy jako byly vražda vlastní matky nebo tím, že měl údajně zapálit Řím. Jistě stojí za zmínění, že ze zavinění požáru byli Neronem obviněni právě křesťané, v jejichž pronásledování si prý přímo liboval. Číslo 666 je pak součtem znaků pohebrejštěného jména tohoto císaře.

Jiní vidí v čísle šestsedšedesátšest zakódované jméno Neronova nástupce Dominitiana. Zejména ve své době mnozí tvrdili "Nero se vrátil v podobě Dominitiana". To jsou však skutečně pouze spekulace.

Znamení šelmy je také někdy spojováno s tzv. čipovou totalitou, tedy tím, že by lidé měli být pro identifikaci označení čipem.

Antikrist

Jako Antikrist je v křesťanství označován nepřítel Ježíše Krista, Boha a jeho následovníků křesťanů. Jako Antikrist je někdy nepřesně označován Satan, Lucifer nebo v moderní době Adolf Hitler

Adolf Hitler

Proč koncept Antikrista vůbec zmiňovat? Právě kvůli narážky na Adolfa Hitlera. Není totiž bez zajímavosti, že sečteme-li písmena jeho příjmení podle pravidla a = 101, b = 102... dostaneme opět číslo 666.

Problém těchto výpočtů je, že se k číslu 666 dá s trochou matematických schopností a znalostí dojít velmi často. 666 tak můžeme udělat nejen z Billa Gatese, zkratky WWW, ale i ze jmen Modamed či Kristus.

Součet čísel rulety

Součet všech čísel hazardní hry rulety, tedy od 1 do 36... je překvapivě 666. Někteří proto ruletě říkají ďáblův vynález.

Je to náhoda, že má hra, ve které můžete přijít rychle o spoustu peněz, právě takovou vlastnost? Nebo dílo samotného Satana?

Silnice 666 v USA

V USA existovala "strašidelná" silnice 666. Lidé hlásili pozorování podivných úkazů, někteří spatřili děsivé smečky psů, které dokázaly běžet s autem nezávisle na jeho rychlosti, jiní tudy jeli prý mnohem déle, než by odpovídalo vzdálenosti a jejich rychlosti.

Nad těmito úkazy je však třeba se zamyslet, protože je třeba brát v úvahu, že se v případě zpoždění někomu mohly hodit historky o rychleji plynoucím čase k zakrytí vlastní neschopnosti. Stejně tak ostatní úkazy mohou být báchorky či výmysly nemocných lidí.

Hexakosioihexekontahexafobie

Hexakosioihexekontahexafobie je fobie, kdy má člověk chorobný strach z čísla 666. Takoví lidé pak vidí číslo 666 všude kolem sebe a pečlivě kontrolují, aby se vyhnuli všemu, co toto trojčíslí obsahuje. Odmítají tedy například poznávací značky vozidel s číslem 666, vyhýbají se ulicím či domům s tímto čísel apod.

Závěr?

Žádný závěr si tady nepřečtete. Jednoduše z toho důvodu, že vyvozovat jakékoliv závěry nemá smysl, každý si musí udělat svůj názor dle svého uvážení a rozumu. Pokud vás číslo 666 skutečně zaujalo, je mnoho pramenů, které můžete studovat. Klidně do konce života, pokud vám to bude stát za to.

Literatura a další prameny

  • Za přečtení určitě stojí Bible, respektive její výklad.
  • Studium historie pomůže chápat mnohé souvislosti. Ne nadarmo se říká, že z historie se dá nejvíce naučit.
  • Matematika nemusí být jen nudná věda. S jejím použitím se dá totiž k číslu 666 (i k jiným číslům) velice často dopočítat.
  • Pokud strávíte půlku života nastudováním všech předchozích zdrojů, můžete se pustit do studia i dalších náboženství a rozšířit si tak obzory a vytvořit nové souvislosti mezi znalostmi.
  • A nakonec můžete publikovat svou vlastní práci o čísle 666, kde možná odhalíte ďábelskou pravdu! ;)

Grafika 666

Autorem všech obrázků je grafik Jan Zaškolný.

O webu

Internetové stránky www.666.123abc.cz obsahují základní informace o čísle 666, které mnohé až ďábelsky fascinuje.

Ikonka stránek

Líbí se vám tento web? Přidejte odkaz nebo ikonku na ten váš!

Ikonka webu 666